​අප ගැන

0
129

Studio Consulenza Amministrativa & Immigrazione​

පරිපාලන නීති උපදේශන සහ සංක්‍රමණික නීති උපදේශන සේවා ආයතනය, 2018
වර්ශයේදී ඉතාලියේ වෙරෝනා නගරයේදී ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ නීති
උපදේශකවරියකු වශයෙන් පෞද්ගලික හා පොදු ආයතනවල ක්‍රියාකර පළපුරුද්ද
ඇති වෙරෝනා නීතිඥ සංගමයේ ලියාපදිංචි නීතිඥ සචිනි වර්ණකුලසූරියගේ
අදහසක් අනුවයි (Praticante Avvocato Abilitato – Foro di Verona).

මෙම නීති උපදේශන සේවා ආයතනය මගින් ඉතාලියේ පුද්ගලයින් සහ ආයතන
සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය උපදෙස් ලබා දීම, සංක්‍රමණිකයන් සහ රාජ්‍ය පරිපාලන
ආයතන අතර මැදිහත්වීම සහ සංක්‍රමණිකයන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් තහවුරු
කිරීමට මැදිහත්වීම සදහා සහාය වීම මුල් තැනක් ගනී.

ඒ අතර ප්‍රධාන වශයෙන් පොලිස් මූලස්ථාන Questura, Carabinieri, Guardia di finanza,
Polizia locale, ප්‍රාන්ත පරිපාලන පොලිස් ආයතන Prefettura (SUI), සරණාගත අයිතිය
සඳහා වූ ජාතික කොමිශන් සභා (Commissioni territoriali), කොන්සියුලර් කාර්යාල,
INPS, INAIL, ආදායම් බදු  ඒජන්සිය (Agenzia delle entrate), රේගු ඒජන්සිය (Agenzia delle
dogane, Camera di comercio) වාණිජ මණ්ඩලය, (Comuni) මහ නගර සභා, (Catasto) ඉඩම්
රෙජිස්ට්‍රි, (Tribunale) අධිකරණය, Equitalia, වැනි විශාල ප්‍රමාණයක රාජ්‍ය පරිපාලන
ආයතන සමග සෘජුව සංබන්ද වීම මගින් අදාල පරිපාලන ගැටලු විසදාදීමට
මැදිහත්වීම සිදුකරයි.

මෙම නීති උපදේශන සේවා ආයතනය රක්ෂණ සමාගම්, මූල්‍ය ආයතන, නෛතික
හා පරිපාලන යන ක්ෂේත්‍රයන්හි පලපුරුදු වෘත්තීය උපදේශකයන් විශාල
ප්‍රමාණයකගේ වෘත්තිමය සහය සහිතව සේවා දායකයන්ගේ අවශ්‍යතා සහ ගැටලු
හඳුනා ගැනීම සඳහා සෘජු මැදිහත් වීමක් සිදු කරයි.

Studio Consulenza Amministrativa & Immigrazione ආයතනයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ
ඉතාලියේදී  පුද්ගලයින්, ආයතන සහ සංක්‍රමණික ජනතාව සඳහා පරිපූර්ණ,
විශ්වාසදායී සහ වඩාත්  නම්‍යශීලි මෙන්ම කාර්‍යක්ශම සේවයක් ලබා දීමයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here