උපායමාර්ග

0
101

පරිපාලණ හා සංක්‍රමණික​ නීති උපදෙස් ආයතනය

සේවාදායකයන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතා මත අංශක 360ක පුලුල් පරාසය​ක් ඔස්සේ සේවාවන් ලබා දීම සඳහා දිනපතා අඛණ්ඩ පුහුණුව හා නීතිය පිලිබඳ අධ්‍යනයන් සිදු කිරීම;

  • ආයතනය විසින් ලබා දෙන්නාවූ සේවයන්හී ගුණාත්මකභාවය හා සංස්කෘතිය පිළිබඳ නිරවද්‍යතාවය වෙනුවෙන් වෘත්තීය මෙවලම් ​උපයෝගී කරගැනීම;
  • විවිධ භාෂාවන් පිලිබඳ දැනුම හා ඩිජිටල් මාද්‍යය​ පිලිබඳ ඇති දැනුම හා නව තාක්ෂණයන් පිළිබඳ දැනුම තුළින් සේවාදායකයන්  හ​ට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දීම;
  • වසර ගණනාවක පලපුරුද්ද තුළින් සේවාදායකයන්ගේ සැබෑ ගැටලු වලට අදාළ පිලියම් හදුනා ගැනීම සඳහා උපාය මාර්ග සේවාදායකයා සමඟ එක්ව සැලසුම් කිරීම තුළින් කඩිනම් සේවාව​ක් සැපයීම;
  • කාලය හා පිරිවැය අඩු කිරීම තුලින් කාර්යක්ෂම සේවා පහසුකම් සැපයීම;
  • සේවාදායකයන් හට උපදෙස් ලබා දීමට පෙර ඔවුන්ට සවන් දීම තුළින් ගැටලුව හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම;
  • සේවා කාලයේ නම්‍ය​ශීලීත්වයෙන් ආයතනයේ වර්ධනය හා පලදායිතාවය ප්‍රවර්ධනය​ කිරීම;
  • සේවාදායකයන්ගේ පහසුව සඳහා පුලුල් පරාසයක් තුල සේවයන් ල​බා දීම සඳහා විවිධ වෘත්තිකයන් සමඟ සමීප
    සම්බන්ධතාවයකින් හා ස්වාධීනව කටයුතු කිරීම;
  • ඕනෑම කාර්‍යයකට අදාලව මූලිකවම මිල ගණන් (Preventivo) ලබාදීම තුලින් සේවාදායකයන් අප කෙරෙහි ඇති ව්ශ්වාසය වඩ වඩාත් තිවර කර ගැනීම​.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here